รัฐบาลเปิดนโยบายเพื่อคนอยากมีบ้าน แต่เป็นผู้มีรายได้น้อย

รัฐบาลเปิดนโยบายเพื่อคนอยากมีบ้าน แต่เป็นผู้มีรายได้น้อย

รัฐบาลเปิดนโยบายเพื่อคนอยากมีบ้าน แต่เป็นผู้มีรายได้น้อย
อ่านเพิ่มเติม >> http://news.mthai.com/hot-news/economy-news/482201.html
#mthai

อัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา แบบ 7 ระดับชั้น

อัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา แบบ 7 ระดับชั้น

อัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา แบบ 7 ระดับชั้น
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศลดอัตราภาษีเงินได้สําหรับบุคคลธรรมดาแบบ 7 ระดับชั้น ต่อไปอีก 1 ปี
>> http://news.mthai.com/hot-news/economy-news/480832.html
อ่านวิธีการคำนวนภาษีเพิ่มเติม >> http://news.mthai.com/hot-news/economy-news/448717.html
#mthai #ภาษี

เงินเดือนเท่านี้ สามารถกู้บ้านได้เท่าไหร่?

เงินเดือนเท่านี้ สามารถกู้บ้านได้เท่าไหร่?

เงินเดือนเท่านี้ สามารถกู้บ้านได้เท่าไหร่?
**หมายเหตุ** อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการกู้ของแต่ละธนาคาร
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://news.mthai.com/hot-news/economy-news/481801.html
#mthai #กู้บ้าน

ค่าชดเชยกรณีโดนเลิกจ้าง เศรษฐกิจแบบนี้ มนุษย์เงินเดือนควรรู้ไว้!

ค่าชดเชยกรณีโดนเลิกจ้าง เศรษฐกิจแบบนี้ มนุษย์เงินเดือนควรรู้ไว้!

ค่าชดเชยกรณีโดนเลิกจ้าง (กรณีลูกจ้างไม่มีความผิด)
*อายุการทำงาน*
120วันแต่ไม่ครบ1ปี ค่าชดเชย 1 เดือน
1ปีแต่ไม่ครบ3ปี ค่าชดเชย 3 เดือน
3ปีแต่ไม่ครบ6ปี ค่าชดเชย 6 เดือน
6ปีแต่ไม่ครบ10ปี ค่าชดเชย 8 เดือน
10ปีขึ้นไป ค่าชดเชย 10 เดือน
อ่านเพิ่มเติม : http://men.mthai.com/work/work-tips/1146.html
#mthai