รู้หรือไม่? ทางหลวงที่สามารถใช้ความเร็วได้ถึง 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง มีแค่ 2 ที่เท่านั้น!

Home / ความรู้ / รู้หรือไม่? ทางหลวงที่สามารถใช้ความเร็วได้ถึง 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง มีแค่ 2 ที่เท่านั้น!
รู้หรือไม่? ทางหลวงที่สามารถใช้ความเร็วได้ถึง 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง มีแค่ 2 ที่เท่านั้น!
รู้หรือไม่?
ทางหลวงที่สามารถใช้ความเร็วได้ถึง 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง มีแค่ 2 ที่เท่านั้น!
ได้แก่
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์กรุงเทพ-ชลบุรี) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก)
*โปรดใช้ความเร็วตามที่กฏหมายกำหนด เพื่อความปลอดภัย*
ที่มา : http://www.trafficpolice.go.th/
#mthai