ค่าชดเชยกรณีโดนเลิกจ้าง เศรษฐกิจแบบนี้ มนุษย์เงินเดือนควรรู้ไว้!

Home / ความรู้ / ค่าชดเชยกรณีโดนเลิกจ้าง เศรษฐกิจแบบนี้ มนุษย์เงินเดือนควรรู้ไว้!
ค่าชดเชยกรณีโดนเลิกจ้าง เศรษฐกิจแบบนี้ มนุษย์เงินเดือนควรรู้ไว้!
ค่าชดเชยกรณีโดนเลิกจ้าง (กรณีลูกจ้างไม่มีความผิด)
*อายุการทำงาน*
120วันแต่ไม่ครบ1ปี ค่าชดเชย 1 เดือน
1ปีแต่ไม่ครบ3ปี ค่าชดเชย 3 เดือน
3ปีแต่ไม่ครบ6ปี ค่าชดเชย 6 เดือน
6ปีแต่ไม่ครบ10ปี ค่าชดเชย 8 เดือน
10ปีขึ้นไป ค่าชดเชย 10 เดือน
อ่านเพิ่มเติม : http://men.mthai.com/work/work-tips/1146.html
#mthai