รู้หรือไม่ ? ประเทศไทยใช้คำว่าสวัสดีครั้งแรกวันที่ ?

Home / ความรู้ / รู้หรือไม่ ? ประเทศไทยใช้คำว่าสวัสดีครั้งแรกวันที่ ?

สวัสดี