คำคมธรรมะ” อภัยทานนี้ เป็นคุณกับผู้ให้ …. มากกว่าผู้รับ ” – สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ –

Home / คำคม / คำคมธรรมะ” อภัยทานนี้ เป็นคุณกับผู้ให้ …. มากกว่าผู้รับ ” – สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ –

น้ำมันลง17ธค 58