ถ้าจะมีชีวิตอยู่ ต้องอยู่ให้ดี

Home / คำคม / ถ้าจะมีชีวิตอยู่ ต้องอยู่ให้ดี

01-3