การบ้าน คือทรัพยากรที่ไม่หมดไป !

Home / คำคม / การบ้าน คือทรัพยากรที่ไม่หมดไป !

28-12-58 KD4(J)