ถ้ามองแต่สิ่งที่ขาด เมื่อไรจะเห็นสิ่งที่เรามี

Home / คำคม / ถ้ามองแต่สิ่งที่ขาด เมื่อไรจะเห็นสิ่งที่เรามี

Untitled-1