ชนะมารในใจแล้วมารข้างนอกก็ทำอะไรไม่ได้

Home / คำคม / ชนะมารในใจแล้วมารข้างนอกก็ทำอะไรไม่ได้

คำสอน2